حرکات پشت بازو

  1. خانه
  2. حرکات بدنسازی
  3. حرکات پشت بازو
1233 بازدید
فیلتر براساس تجهیزات

حرکات پشت بازو مجموعه حرکاتی هستند که با استفاده از دمبل، هالتر، دستگاه و کش در فرم های متفاوت قابل اجرا می باشند.

پشت بازو عضله ای در بخش پشتی عضلات بازو می باشد که شامل سه سر می باشد. این قسمت مسئول چرخش مفصل آرنج و صاف نگه داشتن دست ها می باشد. با توجه به اینکه شانه یک مفصل نسبتا ناپایدار می باشد، عضله پشت بازو نقش مهمی در حفظ ثبات آن دارد. به طور کلی عضله سه سر بازو مهم ترین ماهیچه در تمرینات بالا تنه می باشد. بنابراین داشتن پشت بازوهای قوی کمک زیادی در پبشرفت بالا تنه خواهد کرد.

حرکات پشت بازو با هالتر

انجام حرکات پشت بازو هالتر در فرم های خوابیده یا ایستاده می توانند منجر به رشد مناسب و افزایش قدرت در این ناحیه گردد. مانند تمام عضلات، انجام حرکات با هالتر بخش جدانشدنی تمرینات پشت بازو خواهد بود.

پشت بازو با دمبل

تمرینات با دمبل می توانند مکمل و در بعضی مواقع جایگزین مناسبی برای حرکات با هالتر باشند. علاوه بر این حرکاتی که فقط با دمبل قابل اجرا می باشند قطعا پیشرفت خوبی در این عضلات ایجاد خواهند کرد تا شما بتوانید نقایص عضلات را به طور کامل برطرف کنید.

حرکات پشت بازو با دستگاه

همان طور که می دانید انجام تمام حرکات بدنسازی با دستگاه باعث تقویت تاندون ها و البته رشد عضلات خواهد شد و رعایت ایمنی در این مورد بسیار حائز اهمیت است. عضلات پشت بازو هم از این چهارچوب خارج نیست و شما می توانید با کمک حرکات پشت بازو دستگاه به رشد آن کمک کنید.

پشت بازو با کش

علاوه بر رشد، ایجاد انعطاف، افزایش قدرت و بازیابی عضلات نیز امری مهم است که برای این موارد می توانید از کار با کش کمک بگیرید.

فهرست
رفتن به نوار ابزار بیرون رفتن