در این صفحه می توانید با مشخص کردن هدف ورزشی خود (کاهش وزن و حجم) یا (افزایش وزن و حجم) و همچنین با در نظر گرفتن ساعت تمرینتان (صبح) ، (ظهر) ، (عصر) و (شب) برنامه رژیم غذایی خود را انتخاب و دانلود نمایید.

برنامه غذایی آقایان با هدف کاهش وزن و چربی سوزی

اگر به دنبال برنامه غذایی کاهش وزن آقایان هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های غذایی رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند کاهش وزن خود، برنامه تمرینی کاهش وزن آقایان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

کاهش وزن و حجم

برنامه غذایی آقایان با هدف افزایش حجم و وزن

اگر به دنبال برنامه غذایی افزایش حجم و وزن آقایان هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های غذایی رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند افزایش حجم و وزن خود، برنامه تمرینی افزایش حجم و وزن آقایان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

افزایش وزن و حجم