هدفت از رعایت برنامه غذایی چیه ؟

کاهش سایز
افزایش حجم بانوان

شما می توانید پس از تعیین هدف خود (کاهش سایز و یا افزایش حجم) از بین دو برنامه رایگان و اختصاصی یکی را انتخاب نمایید.

چه نوع برنامه غذایی میخوای ؟

نمونه برنامه غذایی اختصاصی

این برنامه غذایی به دلیل اینکه اختصاصی می باشد ، بخشی از آن ناخوانا شده است. مثل مشخصات و بخشی از جدول وعده های غذایی

برای دریافت رژیم غذایی اطلاعات خود را وارد کنید. پس از ارسال ، کارشناسان فیت شیم با شما تماس میگیرند.

برنامه غذایی بانوان با هدف افزایش حجم و وزن

اگر به دنبال برنامه غذایی افزایش حجم و وزن بانوان هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های غذایی رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند افزایش حجم و وزن، برنامه تمرینی افزایش حجم و وزن بانوان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند

برنامه غذایی افزایش حجم بانوان

برنامه غذایی بانوان با هدف کاهش وزن و چربی سوزی

اگر به دنبال برنامه غذایی کاهش وزن بانوان هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های غذایی رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند کاهش وزن، برنامه تمرینی کاهش وزن بانوان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

برنامه غذایی کاهش وزن بانوان