برنامه مکمل غذایی که شما دریافت می کنید بیش از یک برنامه بدنسازی بر پایه مکمل خواهد بود و نیاز است شما فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرید تا بتوانید در مسیر چربی سوزی و عضله سازی از این بخش به عنوان یک کاتالیز کمک بگیرید. به خاطر داشته باشید بخش اصلی و حائز اهمیت در برنامه های شما رژیم و تمرین خواهد بود اما با کمک گرفتن از مکمل های غذایی مجاز خواهید توانست علاوه بر بهبود عملکرد ورزشی در رسیدن به یک فیزیک متناسب موفق باشید.

با توجه داشت که ورزشکار باید در ابتدا با داشتن یک رژیم غذایی و برنامه تمرین مناسب، روند روزانه خود را منظم کند و سپس با دستورالعمل های علمی از مکمل های ورزشی بهترین استفاده را داشته باشد. تا بتواند فازهای دقیق برنامه ریزی خود را به نتیجه برساند.

برنامه مکمل بدنسازی

در بخش ارائه خدمات در زمینه برنامه مکمل غذایی ابتدا شما می توانید با ورود در بخش دریافت برنامه مکمل غذایی و انتخاب آن ما را از نیازتان مطلع سازید. و در ادامه مشاورین ما طی یک تماس تلفنی اطلاعات شخصی شما را دریافت می کنند. این اطلاعات شامل بررسی فاکتور های خونی، هدف شما، ساعت تمرین، شرایط کاری شما، ساعات خواب و بیداری و دیگر فاکتور های مهم می باشد. پس از ثبت اطلاعات با مشورت گروه پزشکی مکمل های مناسب را طی یک برنامه به شما پیشنهاد خواهیم داد.

نکته بسیار مهم در این بخش داشتن یک برنامه مناسب براساس شرایط مالی شما خواهد بود که ما به آن توجه ویژه ای داریم.

برنامه مکمل غذایی بدنسازی

در تنظیم برنامه مکمل غذایی بدنسازی با توجه به اهمیت سلامت ورزشکار شما باید از مکمل های مجاز بدنسازی استفاده کنید و تا حد امکان از مصرف داروهایی که در لیست موارد دوپینگ هستند پرهیز کنید.

برنامه بدنسازی با مکمل

مکمل های غذایی و ورزشی می توانند با تکمیل کمبود های برنامه غذایی شما و نقص های بدنی شما و شرایط و سبک زدگیتان به شما کمک کنند. برنامه بدنسازی با مکمل می تواند تاثیر مکمل ها را بر بدن شما چند برابر کند. به هیچ وجه بدون داشتن رژیم عذایی مشخص از مکمل ها استفاده نکنید.

مقالات بدنسازی