برای دریافت برنامه تمرینی آقایان در این صفحه می توانید یکی از خدمات ما را در زیر انتخاب کنید. با کلیک بر روی دکمه بزن بریم به بخش مربوطه منتقل می شوید و میتوانید برنامه مورد نظر خود را به راحتی دانلود کنید و یا سفارش دهید.

این صفحه را مطالعه کن و با برنامه ها آشنا شو و اگر برات سوالی پیش اومد دکمه زیر رو لمس کن تا به جواب سوالت برسی.

برنامه های رایگان

>   طراحی شده برپایه هدف
>  تفکیک شده براساس ساعت تمرین
 با دو هدف کاهش و افزایش وزن
مخصوص آقایان

برنامه های هدفمند

قیمت برنامه ها از ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان
طراحی شده برپایه هدف
تفکیک شده بر اساس سظح
>  برای ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ جلسه تمرین
برنامه جداگانه آقایان و بانوان
با دو هدف کاهش و افزایش وزن

برنامه تمرینی آقایان با هدف کاهش وزن و چربی سوزی

اگر به دنبال برنامه تمرینی کاهش وزن هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند کاهش وزن خود، برنامه غذایی کاهش وزن آقایان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

کاهش وزن و حجم

توضیحات مربوط به برنامه تمرینی صبح آقایان با هدف کاهش وزن و حجم

تمرین صبح مخصوص افرادی می باشد که بین ساعات ۸:۰۰ تا ۱۱:۵۹ تمرین خود را انجام می دهند.

تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت براساس سابقه ورزشکاران و تعداد جلسات تمرینی در هفته

3 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرین آنها کمتر از ۶ ماه می باشد می توانند این برنامه را ۳ جلسه در هفته اجرا نمایند که بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به صورت یک روز در میان است. (۱ روز تمرین و ۱ روز استراحت)

4 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۶ تا ۹ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۴ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۲ جلسه تمرین و ۱ جلسه استراحت می باشد.

5 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۹ تا ۱۲ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۵ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به این صورت می باشد:

۳ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت » ۲ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت

6 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرینی آنها بیش از ۱ سال است می توانند این برنامه را ۶ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۱ جلسه استراحت بعد از ۶ جلسه تمرین می باشد.

زمان بندی استراحت ها در برنامه تمرینی آقایان با هدف کاهش وزن و حجم

استراحت بین ست ها ۳۰ الی ۶۰ ثانیه و استراحت بین حرکات ۶۰ الی ۹۰ ثانیه می باشد.

توضیحات مربوط به برنامه تمرینی ظهر آقایان با هدف کاهش وزن و حجم

تمرین ظهر مخصوص افرادی می باشد که بین ساعات ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ تمرین خود را انجام می دهند.

تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت براساس سابقه ورزشکاران و تعداد جلسات تمرینی در هفته

3 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرین آنها کمتر از ۶ ماه می باشد می توانند این برنامه را ۳ جلسه در هفته اجرا نمایند که بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به صورت یک روز در میان است. (۱ روز تمرین و ۱ روز استراحت)

4 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۶ تا ۹ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۴ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۲ جلسه تمرین و ۱ جلسه استراحت می باشد.

5 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۹ تا ۱۲ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۵ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به این صورت می باشد:

۳ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت » ۲ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت

6 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرینی آنها بیش از ۱ سال است می توانند این برنامه را ۶ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۱ جلسه استراحت بعد از ۶ جلسه تمرین می باشد.

زمان بندی استراحت ها در برنامه تمرینی آقایان با هدف کاهش وزن و حجم

استراحت بین ست ها ۳۰ الی ۶۰ ثانیه و استراحت بین حرکات ۶۰ الی ۹۰ ثانیه می باشد.

توضیحات مربوط به برنامه تمرینی عصر آقایان با هدف کاهش وزن و حجم

تمرین عصر مخصوص افرادی می باشد که بین ساعات ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ تمرین خود را انجام می دهند.

تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت براساس سابقه ورزشکاران و تعداد جلسات تمرینی در هفته

3 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرین آنها کمتر از ۶ ماه می باشد می توانند این برنامه را ۳ جلسه در هفته اجرا نمایند که بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به صورت یک روز در میان است. (۱ روز تمرین و ۱ روز استراحت)

4 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۶ تا ۹ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۴ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۲ جلسه تمرین و ۱ جلسه استراحت می باشد.

5 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۹ تا ۱۲ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۵ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به این صورت می باشد:

۳ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت » ۲ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت

6 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرینی آنها بیش از ۱ سال است می توانند این برنامه را ۶ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۱ جلسه استراحت بعد از ۶ جلسه تمرین می باشد.

زمان بندی استراحت ها در برنامه تمرینی آقایان با هدف کاهش وزن و حجم

استراحت بین ست ها ۳۰ الی ۶۰ ثانیه و استراحت بین حرکات ۶۰ الی ۹۰ ثانیه می باشد.

توضیحات مربوط به برنامه تمرینی شب آقایان با هدف کاهش وزن و حجم

تمرین شب مخصوص افرادی می باشد که بین ساعات ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰ تمرین خود را انجام می دهند.

تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت براساس سابقه ورزشکاران و تعداد جلسات تمرینی در هفته

3 جلسه در هفته
ورزشکارانی که سابقه تمرین آنها کمتر از ۶ ماه می باشد می توانند این برنامه را ۳ جلسه در هفته اجرا نمایند که بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به صورت یک روز در میان است. (۱ روز تمرین و ۱ روز استراحت)
4 جلسه در هفته
ورزشکارانی که بین ۶ تا ۹ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۴ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۲ جلسه تمرین و ۱ جلسه استراحت می باشد.
5 جلسه در هفته
ورزشکارانی که بین ۹ تا ۱۲ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۵ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به این صورت می باشد:

۳ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت » ۲ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت

6 جلسه در هفته
ورزشکارانی که سابقه تمرینی آنها بیش از ۱ سال است می توانند این برنامه را ۶ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۱ جلسه استراحت بعد از ۶ جلسه تمرین می باشد.

زمان بندی استراحت ها در برنامه تمرینی آقایان با هدف کاهش وزن و حجم

استراحت بین ست ها ۳۰ الی ۶۰ ثانیه و استراحت بین حرکات ۶۰ الی ۹۰ ثانیه می باشد.

برنامه تمرینی آقایان با هدف افزایش حجم و وزن

اگر به دنبال برنامه تمرینی افزایش حجم و وزن هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند افزایش حجم و وزن خود، برنامه غذایی افزایش حجم و وزن آقایان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

افزایش وزن و حجم

توضیحات مربوط به برنامه تمرینی صبح آقایان با هدف افزایش وزن و حجم

تمرین صبح مخصوص افرادی می باشد که بین ساعات ۸:۰۰ تا ۱۱:۵۹ تمرین خود را انجام می دهند.

تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت براساس سابقه ورزشکاران و تعداد جلسات تمرینی در هفته

3 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرین آنها کمتر از ۶ ماه می باشد می توانند این برنامه را ۳ جلسه در هفته اجرا نمایند که بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به صورت یک روز در میان است. (۱ روز تمرین و ۱ روز استراحت)

4 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۶ تا ۹ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۴ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۲ جلسه تمرین و ۱ جلسه استراحت می باشد.

5 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۹ تا ۱۲ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۵ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به این صورت می باشد:

۳ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت » ۲ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت

6 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرینی آنها بیش از ۱ سال است می توانند این برنامه را ۶ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۱ جلسه استراحت بعد از ۶ جلسه تمرین می باشد.

زمان بندی استراحت ها در برنامه تمرینی آقایان با هدف افزایش وزن و حجم

استراحت بین ست ها ۵۰ الی ۷۰ ثانیه و استراحت بین حرکات ۶۰ الی ۹۰ ثانیه می باشد.

توضیحات مربوط به برنامه تمرینی ظهر آقایان با هدف افزایش وزن و حجم

تمرین ظهر مخصوص افرادی می باشد که بین ساعات ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ تمرین خود را انجام می دهند.

تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت براساس سابقه ورزشکاران و تعداد جلسات تمرینی در هفته

3 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرین آنها کمتر از ۶ ماه می باشد می توانند این برنامه را ۳ جلسه در هفته اجرا نمایند که بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به صورت یک روز در میان است. (۱ روز تمرین و ۱ روز استراحت)

4 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۶ تا ۹ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۴ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۲ جلسه تمرین و ۱ جلسه استراحت می باشد.

5 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۹ تا ۱۲ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۵ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به این صورت می باشد:

۳ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت » ۲ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت

6 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرینی آنها بیش از ۱ سال است می توانند این برنامه را ۶ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۱ جلسه استراحت بعد از ۶ جلسه تمرین می باشد.

زمان بندی استراحت ها در برنامه تمرینی آقایان با هدف افزایش وزن و حجم

استراحت بین ست ها ۵۰ الی ۷۰ ثانیه و استراحت بین حرکات ۶۰ الی ۹۰ ثانیه می باشد.

توضیحات مربوط به برنامه تمرینی عصر آقایان با هدف افزایش وزن و حجم

تمرین عصر مخصوص افرادی می باشد که بین ساعات ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ تمرین خود را انجام می دهند.

تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت براساس سابقه ورزشکاران و تعداد جلسات تمرینی در هفته

3 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرین آنها کمتر از ۶ ماه می باشد می توانند این برنامه را ۳ جلسه در هفته اجرا نمایند که بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به صورت یک روز در میان است. (۱ روز تمرین و ۱ روز استراحت)

4 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۶ تا ۹ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۴ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۲ جلسه تمرین و ۱ جلسه استراحت می باشد.

5 جلسه در هفته

ورزشکارانی که بین ۹ تا ۱۲ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۵ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به این صورت می باشد:

۳ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت » ۲ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت

6 جلسه در هفته

ورزشکارانی که سابقه تمرینی آنها بیش از ۱ سال است می توانند این برنامه را ۶ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۱ جلسه استراحت بعد از ۶ جلسه تمرین می باشد.

زمان بندی استراحت ها در برنامه تمرینی آقایان با هدف افزایش وزن و حجم

استراحت بین ست ها ۵۰ الی ۷۰ ثانیه و استراحت بین حرکات ۶۰ الی ۹۰ ثانیه می باشد.

توضیحات مربوط به برنامه تمرینی شب آقایان با هدف افزایش وزن و حجم

تمرین شب مخصوص افرادی می باشد که بین ساعات ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۰۰ تمرین خود را انجام می دهند.

تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت براساس سابقه ورزشکاران و تعداد جلسات تمرینی در هفته

3 جلسه در هفته
ورزشکارانی که سابقه تمرین آنها کمتر از ۶ ماه می باشد می توانند این برنامه را ۳ جلسه در هفته اجرا نمایند که بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به صورت یک روز در میان است. (۱ روز تمرین و ۱ روز استراحت)
4 جلسه در هفته
ورزشکارانی که بین ۶ تا ۹ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۴ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۲ جلسه تمرین و ۱ جلسه استراحت می باشد.
5 جلسه در هفته
ورزشکارانی که بین ۹ تا ۱۲ ماه سابقه تمرین دارند می توانند این برنامه را ۵ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد به این صورت می باشد:

۳ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت » ۲ جلسه تمرین › ۱ جلسه استراحت

6 جلسه در هفته
ورزشکارانی که سابقه تمرینی آنها بیش از ۱ سال است می توانند این برنامه را ۶ جلسه در هفته و به صورت چرخشی اجرا نمایند. بهترین حالت پیشنهادی برای این افراد ۱ جلسه استراحت بعد از ۶ جلسه تمرین می باشد.

زمان بندی استراحت ها در برنامه تمرینی آقایان با هدف افزایش وزن و حجم

استراحت بین ست ها ۵۰ الی ۷۰ ثانیه و استراحت بین حرکات ۶۰ الی ۹۰ ثانیه می باشد.

برنامه های هدفمند

این برنامه ها دارای ویدئو اجرای حرکات نیز می باشند. شما می توانید با توجه به سابقه تمرینی خود و هدفی که انتخاب کردید (چربی سوزی و یا عضله سازی) یکی از برنامه های هدفمند را دانلود و اجرا نمایید. لازم به ذکر است که این برنامه ها براساس تعداد جلسات تمرینی در هفته نیز دسته بندی شده اند. پس اگر آقا هستید و به یک برنامه اصولی و ارزان قیمت احتیاج دارید پیشنهاد میکنیم همین الان دوره ۶ هفته ای خود را شروع کنید.