برنامه تمرینی آقایان

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. برنامه بدنسازی
  4. chevron_left
  5. برنامه تمرینی
  6. chevron_left
  7. برنامه تمرینی آقایان
5159 بازدید

برای دریافت برنامه تمرینی آقایان در این صفحه می توانید با مشخص کردن هدف ورزشی خود (کاهش وزن و حجم) یا (افزایش وزن و حجم) و همچنین با در نظر گرفتن ساعت تمرینتان (صبح) ، (ظهر) ، (عصر) و (شب) برنامه خود را انتخاب و دانلود نمایید.

برنامه تمرینی آقایان با هدف کاهش وزن و چربی سوزی

اگر به دنبال برنامه تمرینی کاهش وزن هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند کاهش وزن خود، برنامه غذایی کاهش وزن آقایان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

کاهش وزن و حجم

برنامه تمرینی آقایان با هدف افزایش حجم و وزن

اگر به دنبال برنامه تمرینی افزایش حجم و وزن هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند افزایش حجم و وزن خود، برنامه غذایی افزایش حجم و وزن آقایان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

افزایش وزن و حجم

فهرست