فیلتر براساس تجهیزات
تنظیم مجدد

حرکات جلو بازو

حرکات جلو بازو به حرکاتی گفته می شود که در فرم های مختلف با استفاده از ابزار متفاوت برای رشد و توسعه عضله جلو بازو نقش بسزایی دارند.

عضله جلو بازو قسمت جلویی بازو، شامل دو سر بلند و کوتاه می باشد که با دو تاندون به عضله شانه و با یک تاندون به عضلات ساعد متصل می شود. از آنجایی که این عضله وظایف اساسی مثل بلند کردن اجسام و حرکات مختلف بدن را بر عهده دارد، تقویت آن نقش مهمی در برطرف کردن نیازهای حرکتی دارد.

حرکات جلو بازو با هالتر

برای ایجاد رشد مناسب در عضلات جلو بازو و البته افزایش قدرت شما نیاز خواهید داشت حرکات جلو بازو هالتر را در برنامه تمرینی خود بگنجانید. در ادامه مطالب سایت به حرکات مختلف در زمینه تمرینات با هالتر پرداخته شده است.

جلو بازو با دمبل

برای فرم دهی به عضلات و البته رفع نقایص در این قسمت می توانید از حرکات تمرینی جلو بازو با دمبل در تمرینات استفاده کنید. تا علاوه بر رشد بتوانبد این عضلات را همه جانبه پیشرفت دهید.

حرکات جلو بازو با دستگاه

انجام حرکات تمرینی بازو با دستگاه می تواند شبیه ساز مناسبی برای فرم هالتر یا دمبل باشد. شما می توانید با استفاده از دستگاه های متنوع برای اعمال فشار خوب با تمرکز بالاتر بهره ببرید. در ادامه مطالب سایت نحوه استفاده از دستگاه های مختلف برای رسیدن به اهداف خود را شرح داده ایم.

 جلو بازو با کش

انجام حرکات با استفاده از کش برای ایجاد فشار مضاعف و متفاوت با هالتر و دمبل پیشنهاد می شوند. تا با افزایش استقامت و قدرت عضله دچار مشکل در انجام امور ورزشی خود نشوید.

حرکات ورزشی مناسب دست

افزایش قدرت دست از طرفی برای انجام امور روزمره و انجام تمرینات عضلات دیگر مهم می باشد. همچنین زیبایی عضلات دست از آنجایی که در معرض دید است بسیار مهم است. انجام حرکات ورزشی مناسب برای دست در کنار رژیم غذایی خوب بسیار مفید می باشد.