فیلتر براساس تجهیزات
تنظیم مجدد

حرکات کول

برای افزایش قدرت کول های خود نیاز با انجام حرکات کول خواهید داشت. در این بخش به معرفی این حرکات با کمک تجهیزات لازم پرداخته ایم.

عضلات کول یک ماهیچه فعال برای چرخش سر و گردن، جمع کردن و ثابت نگه داشتن شانه ها و همچنین چرخاندن بازو ها می باشند. داشتن کول قوی باعث حفظ ثبات و امنیت گردن و کاهش آسیب به این ناحیه می گردد و از ایجاد تنش در عضلات شانه جلوگیری می کند. شما می توانید با انجام حرکات مختلف و تقویت این بخش در این راستا قدم بردارید.

حرکات کول با هالتر

انجام حرکات کول با هالتر باعث افزایش قدرت چشمگیری در این بخش خواهد شد. شما می توانید با تقویت آن از این طریق حداکثر کارایی عضلات کول را داشته باشید.

تمرینات کول با کمک دمبل

داشتن دامنه حرکتی بیشتر، ایجاد تقارن و انجام حرکات دقیق تر برای هر قسمت کول از ویژگی هایی است که باعث می شود شما در تمرین دادن این قسمت از دمبل استفاده کنید.

حرکات کول با دستگاه

در هنگام تمرین دادن یک بخش شما فاکتور امنیت و جلوگیری از مصدومیت را در نظر خواهید گرفت. این امر با انجام حرکات با دستگاه به سادگی امکان پذیر است. البته لازم به ذکر است که دستگاه های انجام حرکات مربوط به کول محدود تر از قسمت های دیگر بدن است.

تمرینات کول با کش

در تکمیل ایجاد رشد و بهبود عملکرد عضلات کول، انجام تمرین بوسیله کش می تواند بسیار مفید واقع شود.

تمرینات مخصوص کول

باید بدانید که در خیلی از حرکات با عضلات هدف دیگر مثل سرشانه یا زیر بغل، عضلات کول شما در گیر می باشد. و با بیش از حد تمرین دادن عضلات کول ممکن است تقارن موجود در بدن خود را به هم بزنید. پس با مشورت با مربی از تمرین دادن بیش از حد عضلات کول خود جلوگیری کنید.