فیلتر براساس تجهیزات
تنظیم مجدد

حرکات پا

با توجه به اینکه عضلات پا از اساسی ترین بخش های بدن می باشند، حرکات پا در افزایش قدرت و رشد این قسمت از بدن نقش بسزایی دارد. شما می توانید با انجام این حرکات با کمک هالتر، دمبل و دستگاه های محتلف به این هدف دست یابید.

بیشتر ماهیچه های پا، بلند و طولانی می باشند. که با منقبض و آرام شدن باعث تکان خوردن استخوان های اسکلتی و در نهایت حرکت بدن می شوند. عضلات تشکیل دهنده چهار سر ران قویترین ماهیچه های بدن می باشند که قسمت جلویی ران پا را در بر می گیرند و بزرگترین مهار کننده های زانو هستند.

همسترینگ سه عضله در در پشت ران می باشند که از زیر عضله باسن تا پشت زانو کشیده شده اند.

حرکات پا با هالتر

انجام حرکات پا با هالتر از مهم ترین و سازنده ترین بخش های تمرینات پا می باشند. البته باید بدانیم فرم حساس انجام این حرکات باعث می شود شما نیاز به دقت فراوان در انجام آنها داشته باشید.

ورزش های مخصوص پا با دمبل

انجام حرکات پا با دمبل نیز برای ایجاد رشد بهتر و تقویت همه جانبه ماهیچه ها لازم است. البته با کمک حرکات با دمبل می توانید در فرم های خاص عضلات پا را به چالش بکشید و البته در ایجاد تقارن در آنها موفق باشید.

حرکات پا با دستگاه

رایج ترین و عمومی ترین حالت تمرینات پا، حرکات پا با دستگاه می باشد. این بخش علاوه بر سطوح حرفه ای برای سطوح مبتدی گزینه مناسبی است تا با حفظ امنیت بتوانند عضلات پا را رشد دهند.

تمرینات عضلات پا با کش

تمرینات با کش از یک طرف مناسب برای بازیابی عضلات و از سوی دیگر برای افزایش قدرت گزینه ای مناسب است. همچنین برای افراد مبتدی به عنوان حرکات جایگزین گزینه مناسبی خواهد بود.

ورزش های مخصوص برای عضلات پا

تعداد حرکات موجود در بدنسازی برای عضلات پا بسیار زیاد می باشد و با شناخت حرکات تک و چند مفصلی و ترکیب آنها باهم می توان بهترین راهکار را برای رسیدن به هدف داشته باشید.