ساق دستگاه پرس پا

ساق دستگاه پرس پا یکی از حرکات تک مفصلی بسیار کار آمد است. در گروه تمرینات پا با دستگاه قرار می‌گیرد.

این حرکت فشار بسیار قابل توجه ای به عضلات دو قلو ساق پا وارد میکند ، عضله کمکی که مورد تنش خوبی قرار میگیرد عضله نعلی است. این فرم از حرکت ساق برای کسانی که مشکل Lordosis (گودی کمر) ستون مهره‌ها دارند نسبت به ساق پا ایستاده دستگاه بهتر است.

آموزش تصویری

ساق دستگاه پرس پا

ساق دستگاه پرس پا فاز مثبت
ساق دستگاه پرس پا فاز منفی

آموزش ویدیویی این حرکت را میتوانید در اینستاگرام فیت شیم مشاهده کنید

عضلات درگیر و تجهیزات

نام حرکتساق دستگاه پرس پا
نام های دیگرساق پا پرس
نام انگلیسیcalf press on leg press
عضله هدفدو قلو ساق پا
عضله کمکینعلی
تجهیزاتدستگاه (حرکات پا با دستگاه)
سطح حرکتمبتدی تا حرفه ای

نحوه اجرای حرکت

ساق دستگاه پرس پا

  1. وزنه مناسب را انتخاب کنید و روی نیمکت دستگاه پرس پا دراز بکشید. پاها را روی صفحه پرس طوری بگذارید که پایین ترین قسمت صفحه با پنجه پا کنترل شود.
  2. زانو صاف باشد و قفل دستگاه را آزاد کنید.
  3. در نقطه شروع حرکت ، انگشتان پا را به صفحه روبه بالا فشار دهید تا خم شوند. این بخش، فاز مثبت حرکت بوده و در این فاز عمل بازدم را انجام دهید.
  4. پس از مکثی کوتاه ، با ریتم کنترل شده و با تمرکز بر عضله هدف به نقطه ابتدایی باز گردید. این بخش فاز منفی حرکت بوده و در این فاز عمل دم را انجام دهید.
  5. حرکت را به تعداد مشخص اجرا کنید.
دقت داشته باشید که در طول حرکت زانو ها را خم نکنید.
عکس عضلات درگیر حرکت ساق دستگاه پرس پا

اگر سوالی درباره این حرکت دارید، از مربیان فیت شیم بپرسید و جوابتونو همان روز بگیرید.

نکات کلیدی حرکت

calf press on leg press

حرکت را ترجیحا با ریتم آرام انجام دهید تا حداکثر نتیجه را به همراه داشته باشد.

تا زمانی که فرم صحیح اجرای حرکت را نیاموختید ، از وزنه های سنگین استفاده نکنید.

در طول حرکت ، زانو ها را خم نکنید.

گردن و کمر کاملا روی نیمکت قرار داشته باشند.

عضلات ساق را می‌توان بخوبی با هالتر، دمبل و یا ... تمرین داد که در صفخات دیگر سایت با آنها پرداخته‌ایم.

سوال و یا نظر خود را بنویسید

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تا ساعتی دیگر به شما پاسخ داده میشود. برای دیدن جوابتان به همین صفحه بازگردید.