فیلتر براساس تجهیزات
تنظیم مجدد

حرکات زیر بغل و پشت

حرکات زیر بغل شامل حرکات کاربردی برای توسعه عضلات پشت می باشند. عضلات پشت یک گروه بزرگ از ماهیچه ها برای حمایت از تنه و صاف نگه داشتن بدن کنار هم می باشند و همچنین اجازه می دهند تنه در جهت های مختلف حرکت داشته باشد.

عضلات پشت تقریبا در تمام حرکات و فعالیت های شما در طی روز درگیر هستند پس این امر بدیهی است که قوی بودن آن ها  از مهم ترین عوامل یک فیزیک مناسب می باشد.

مانند عضلات سینه، عضلات پشت نیز از گروه های عضلانی بزرگ می باشند که می توان با آن ها وزنه های سنگین را جا به جا کرد و البته کالری بیشتری می سوزانند. شما می توانید با انجام حرکات زیر بغل و تمرین دادن این بخش به افزایش قدرت این قسمت دست یابید.

حرکات زیر بغل با هالتر

تمرینات زیر بغل با کمک هالتر یکی از راه های توسعه آن ها می باشد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که به دلیل اینکه اکثر حرکات زیر بغل با هالتر در حالت خمیده انجام می شوند، باید به اجرای فرم صحیح حرکت دقت کامل داشت.

تمرینات پشت با دمبل

در هنگام تمرین عضلات پشت انجام حرکات پشت با دمبل این امکان را فراهم می آورد که تمرکز خوبی روی تمرینات این بخش داشته باشید و در زوایای مختلف فشار مناسب را به وجود آورید.

تمرینات پشت با دستگاه

در هنگام انجام حرکات زیر بغل با دستگاه علاوه بر ویژگی های کلی دستگاه مثل جلوگیری از آسیب و تقویت تاندون باید توجه خاصی به انجام فرم صحیح انجام حرکت داشته باشیم و تا حد امکان از استفاده از عضلات کمکی مثل شانه ها خودداری کنیم.

زیر بغل با کش

حرکات پشت با کش می توانند در ایجاد رشد مناسب و افزایش قدرت در این ناحیه تاثیر بسزایی داشته باشند.

تمرینات عضلات پشت

مجموعه این تمرینات و حرکات به رشد و زیبایی و افزایش قدرت عضلات پشت و زیر بغل می انجامد. قدرت بیشتر در این عضلات برای اجرای کامل تر حرکات در عضلات دیگر بسیار موثر است.