اگر می خواهید عضلات خود را رشد دهید انجام تمرین های بدنسازی (مقاومتی) رایج ترین راه است. در این راه شما نیاز به برنامه ریزی خواهید داشت. برنامه بدنسازی حجمی به عنوان نقشه ای است که شما را به عضلات حجیم تر، قدرتمندتر و زیباتر سوق میدهد.

به عنوان یک ورزشکار وقتی تمرین انجام می دهید اهدافی را دنبال می کنید. حجیم تر شدن از جمله رایج ترین این اهداف است. این ام نه تنها در بدنسازان بلکه در ورزشکاران رشته های دیگر و یا ورزشکاران رشته های قدرتی حائز اهمیت است. رعایت یک برنامه بدنسازی حجمی به عنوان راهکاری برای افزایش حجم عضلات، میتواند به ورزشکار برای رسیدن به اهدافش کمک کند.

دانلود برنامه بدنسازی حجمی

یک برنامه تمرینی شامل موارد زیر می باشد :

 • نام حرکات
 • تعداد ست ها و تکرارها
 • استراحت بین ست ها و تکرارها
 • ترتیب اجرای حرکات
 • نحوه چینش عضلات در یک جلسه تمرینی
 • تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت

در بخش دانلود برنامه بدنسازی حجمی که براساس مبتدی و حرفه ای تفکیک شده اند. تمام اجزای یک برنامه تمرینی ، کامل و جامع قید شده است. فایل توضیحات تکمیلی ضمیمه گردیده است تا بتوانید با استفاده از آن در رسیدن به بدنی بهتر و حجیم تر موفق باشید.

تفاوت برنامه بدنسازی حجمی با برنامه های دیگر

این برنامه ها با هدف افزایش حجم بدن در کنار رسیدن به وزن مناسب و حفظ سلامتی تنظیم می شوند. تعداد حرکات و ست ها با توجه به فاکتورهای زیادی انتخاب شده اند. رعایت منظم این برنامه ها به ورزشکار کمک میکند تا به اهداف خود برسد. یک تمرین 1 ساعته کامل و مفید از ویژگی های مهم این برنامه ها می باشد.

معمولا افراد لاغر اندام، طرفدار این نوع برنامه ها هستند. از طرفی افرادی که چربی اضافه در بدن خود دارند در کنار کاهش وزن و توده های چربی خود نیاز به ساخت عضله و افزایش حجم دارند. مربیان با شناخت کافی از تیپ بدنی و سابقه های تمرینی هر فرد این برنامه ها را آماده و در اختیار شاگردان خود قرار می دهند.

برنامه بدنسازی حجمی

اگر می خواهید عضلات خود را رشد دهید انجام تمرین های بدنسازی (مقاومتی) رایج ترین راه است. در این راه شما نیاز به برنامه ریزی خواهید داشت. برنامه بدنسازی حجمی به عنوان نقشه ای است که شما را به عضلات حجیم تر، قدرتمندتر و زیباتر سوق میدهد.

به عنوان یک ورزشکار وقتی تمرین انجام می دهید اهدافی را دنبال می کنید. حجیم تر شدن از جمله رایج ترین این اهداف است. این ام نه تنها در بدنسازان بلکه در ورزشکاران رشته های دیگر و یا ورزشکاران رشته های قدرتی حائز اهمیت است. رعایت یک برنامه بدنسازی حجمی به عنوان راهکاری برای افزایش حجم عضلات، میتواند به ورزشکار برای رسیدن به اهدافش کمک کند.

دانلود برنامه بدنسازی حجمی

یک برنامه تمرینی شامل موارد زیر می باشد :

 • نام حرکات
 • تعداد ست ها و تکرارها
 • استراحت بین ست ها و تکرارها
 • ترتیب اجرای حرکات
 • نحوه چینش عضلات در یک جلسه تمرینی
 • تقسیم بندی روزهای تمرین و استراحت

در بخش دانلود برنامه بدنسازی حجمی که براساس مبتدی و حرفه ای تفکیک شده اند. تمام اجزای یک برنامه تمرینی ، کامل و جامع قید شده است. فایل توضیحات تکمیلی ضمیمه گردیده است تا بتوانید با استفاده از آن در رسیدن به بدنی بهتر و حجیم تر موفق باشید.

تفاوت برنامه بدنسازی حجمی با برنامه های دیگر

این برنامه ها با هدف افزایش حجم بدن در کنار رسیدن به وزن مناسب و حفظ سلامتی تنظیم می شوند. تعداد حرکات و ست ها با توجه به فاکتورهای زیادی انتخاب شده اند. رعایت منظم این برنامه ها به ورزشکار کمک میکند تا به اهداف خود برسد. یک تمرین 1 ساعته کامل و مفید از ویژگی های مهم این برنامه ها می باشد.

معمولا افراد لاغر اندام، طرفدار این نوع برنامه ها هستند. از طرفی افرادی که چربی اضافه در بدن خود دارند در کنار کاهش وزن و توده های چربی خود نیاز به ساخت عضله و افزایش حجم دارند. مربیان با شناخت کافی از تیپ بدنی و سابقه های تمرینی هر فرد این برنامه ها را آماده و در اختیار شاگردان خود قرار می دهند.

فهرست