فیلتر براساس تجهیزات
تنظیم مجدد

حرکات سرشانه

حرکات سرشانه به حرکاتی گفته می شود که با استفاده از ابزار و دستگاه های مختلف منجر به پیشرفت و افزایش قوای عضلات شانه می شوند.

شانه حدود ۸ ماهیچه دارد که به ناحیه کتف متصل می شوند. این ماهیچه ها وظایف مختلفی از جمله بالا بردن بازو و کمک به عضله سینه را به عهده دارند. بزرگترین این ماهیچه ها دلتوئید نام دارد. یکی از کارکرد های مهم دلتوئید جلوگیری از در رفتگی مفصل در هنگام حمل اشیا می باشد.

داشتن شانه های پهن بسیار مطلوب است. زیرا می تواند قاب بدنی شما را متناسب جلوه دهد و درانجام کارهای روزمره مانند بلند کردن اجسام یا ورزش کردن به شما کمک کند. و البته از همه مهم تر امکان ایجاد آسیب را کاهش می دهد.

حرکات سرشانه با هالتر

وقتی بحث رشد و توسعه عضلات در میان باشد یکی از اصلی ترین نکات انجام حرکات سرشانه با هالتر می باشد که تاثیر بسیار خوبی در افزایش سایز و چگالی در عضلات خواهد داشت. فرم های مختلف این حرکات را در این بخش از سایت برای شما فراهم آورده ایم.

حرکات سرشانه با دمبل

حرکات سرشانه با دمبل در تمرین عضلات سرشانه تاثیر بسزایی دارند و به این دلیل که می توانید عضلات سرشانه را به طور مجزا درگیر کنید در نتیجه رشد همه جانبه ای خواهید داشت.

سرشانه با دستگاه

انجام حرکات سرشانه با دستگاه به دلیل جلوگیری از آسیب و ایجاد امکان جابه جایی وزنه های سنگین می تواند روند رشد در عضلات شانه را سرعت ببخشد.

سرشانه با کش

برای تقویت و همچنین ایجاد تنش بیشتر می توان از کش های مقاومتی در هنگام تمرین بهره برد. البته می توان تمرینات جداگانه با کش نیز انجام داد.