ورزشکاران با سابقه بیش از 3 سال تمرین در یک رشته، افراد با سابقه یا حرفه ای نامیده میشوند. این برنامه ها با نام برنامه حجمی حرفه ای مخصوص این دسته میباشد. این افراد در رشته بدنسازی بعد از تمرین و تجربه زیاد در طول مسیر به سختی های راه واقف هستند. این افراد برای رشد و پیشرفت به برنامه ریزی دقیق و طولانی مدت نیاز دارند. این افراد برخلاف افراد مبتدی سرعت بالایی در افزایش توده عضله نخواهند داشت. بنابراین فاکتورهای تنظیم برنامه برای این دسته پیچیده تر خواهد بود و نیاز به دقت بیشتری دارد.

تقسیم بندی های تمرینی در بخش حرفه ای کمی متفاوت تر و دقیق تر است. تقسیم بندی در بخش حرفه ای نیاز به شخصی سازی بیشتری دارد. چهارچوب های کلی نیاز به تغییر در ساختار خواهند داشت و برای هر کس براساس نقاط ضعف و قوت بررسی خواهد شد.

بعد از گذشت چند ماه یا نهایتا یکسال رشد عضلانی سخت تر میشود. وقتی به یک ورزشکار حرفه ای می شوید، می توانید سالانه مقدار محدودی عضله به بدن خود اضافه کنید. این میزان از پیشرفت بدنی به نحوه تمرین شما وابستگی فراوانی دارد. اگر به دنبال پیشرفت خارق العاده در یک دوره تمرینی هستید این برنامه ها اعتماد کنید. برنامه حجمی حرفه ای چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ تجربی از بهترین راه های رسیدن به افزایش حجم میباشد.

با ضمیمه کردن یک رژیم حساب شده و با بهره گیری از مکمل های ورزشی یا غذایی مناسب می توانید در توسعه دادن عضلات بدن موفق باشید. گروه فیت شیم با بکارگیری چهارچوب های علمی این برنامه ها را برای ورزشکاران حرفه ای آماده کرده است.

فیلتر محصولات
تنظیم مجدد

برنامه حجمی حرفه ای

ورزشکاران با سابقه بیش از 3 سال تمرین در یک رشته، افراد با سابقه یا حرفه ای نامیده میشوند. این برنامه ها با نام برنامه حجمی حرفه ای مخصوص این دسته میباشد. این افراد در رشته بدنسازی بعد از تمرین و تجربه زیاد در طول مسیر به سختی های راه واقف هستند. این افراد برای رشد و پیشرفت به برنامه ریزی دقیق و طولانی مدت نیاز دارند. این افراد برخلاف افراد مبتدی سرعت بالایی در افزایش توده عضله نخواهند داشت. بنابراین فاکتورهای تنظیم برنامه برای این دسته پیچیده تر خواهد بود و نیاز به دقت بیشتری دارد.

تقسیم بندی های تمرینی در بخش حرفه ای کمی متفاوت تر و دقیق تر است. تقسیم بندی در بخش حرفه ای نیاز به شخصی سازی بیشتری دارد. چهارچوب های کلی نیاز به تغییر در ساختار خواهند داشت و برای هر کس براساس نقاط ضعف و قوت بررسی خواهد شد.

بعد از گذشت چند ماه یا نهایتا یکسال رشد عضلانی سخت تر میشود. وقتی به یک ورزشکار حرفه ای می شوید، می توانید سالانه مقدار محدودی عضله به بدن خود اضافه کنید. این میزان از پیشرفت بدنی به نحوه تمرین شما وابستگی فراوانی دارد. اگر به دنبال پیشرفت خارق العاده در یک دوره تمرینی هستید این برنامه ها اعتماد کنید. برنامه حجمی حرفه ای چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ تجربی از بهترین راه های رسیدن به افزایش حجم میباشد.

با ضمیمه کردن یک رژیم حساب شده و با بهره گیری از مکمل های ورزشی یا غذایی مناسب می توانید در توسعه دادن عضلات بدن موفق باشید. گروه فیت شیم با بکارگیری چهارچوب های علمی این برنامه ها را برای ورزشکاران حرفه ای آماده کرده است.