دانلود برنامه حجمی مبتدی

برنامه حجمی مبتدی مخصوص افرادی می باشد که بتازگی شروع به کار کرده اند. سطح مبتدی یا آماتور به آن دسته از ورزشکارانی گفته می شود که سابقه ورزشی پیوسته آنها کمتر از یک سال باشد. برخلاف نام این دسته از ورزشکاران، تنظیم برنامه برای آن ها کاری بسیار دشوار و پیچیده است. این امر نیاز به برنامه ریزی و رعایت چهارچوب های کاملا حرفه ای دارد.

گروه ورزشی فیت شیم توانسته با تکیه بر تیم توانمند و با تجربه خود برنامه های مختلفی را تنظیم کند. از سوی دیگر با در نظر گرفتن چهارچوب های علمی برنامه های پیشرفته ای را در این بخش آماده کرده است. ورزشکاران با پیروی از این برنامه ها ورعای رژیم غذایی مناسب می توانند به بهترین نتیجه ممکن برسند.

بهترین برنامه حجمی مبتدی

از بهترین تقسیم بندی های تمرینی در هفته برای افراد تازه کار برنامه حجمی مبتدی 3 روز در هفته است. در تقسیم بندی های چند روزه معمولا این 3 روز به صورت فول بادی یا به صورت بالاتنه و پایین تنه تقسیم می شود.

برنامه حجمی مبتدی برای افزایش حجم

ورزشکاران با سابقه تمرینی کمتر از یک سال، برای دستیابی به رشد بهتر عضلات نیاز به برنامه تمرینی دقیق دارند. از آنجایی که این دسته از افراد در سال اول ورزش خود، از بالاترین پتانسیل ورزشی برخوردارند. می توانند بیشترین عضله سازی را داشته باشند. لازم دانستیم با تکیه بر به روزترین تحقیقات علمی و چهار چوب های تمرینی این برنامه ها را تنظیم کنیم. همچنین بستری را فراهم آوریم تا ورزشکاران عزیز بتوانند حداکثر نتیجه را کسب نمایند.

با رعایت این برنامه ها می توان حداکثر بهره را برد. هدف کلی از ارائه این برنامه ها افزایش حجم توده عضلات می باشد.

فیلتر محصولات
تنظیم مجدد

برنامه حجمی مبتدی

دانلود برنامه حجمی مبتدی

برنامه حجمی مبتدی مخصوص افرادی می باشد که بتازگی شروع به کار کرده اند. سطح مبتدی یا آماتور به آن دسته از ورزشکارانی گفته می شود که سابقه ورزشی پیوسته آنها کمتر از یک سال باشد. برخلاف نام این دسته از ورزشکاران، تنظیم برنامه برای آن ها کاری بسیار دشوار و پیچیده است. این امر نیاز به برنامه ریزی و رعایت چهارچوب های کاملا حرفه ای دارد.

گروه ورزشی فیت شیم توانسته با تکیه بر تیم توانمند و با تجربه خود برنامه های مختلفی را تنظیم کند. از سوی دیگر با در نظر گرفتن چهارچوب های علمی برنامه های پیشرفته ای را در این بخش آماده کرده است. ورزشکاران با پیروی از این برنامه ها ورعای رژیم غذایی مناسب می توانند به بهترین نتیجه ممکن برسند.

بهترین برنامه حجمی مبتدی

از بهترین تقسیم بندی های تمرینی در هفته برای افراد تازه کار برنامه حجمی مبتدی 3 روز در هفته است. در تقسیم بندی های چند روزه معمولا این 3 روز به صورت فول بادی یا به صورت بالاتنه و پایین تنه تقسیم می شود.

برنامه حجمی مبتدی برای افزایش حجم

ورزشکاران با سابقه تمرینی کمتر از یک سال، برای دستیابی به رشد بهتر عضلات نیاز به برنامه تمرینی دقیق دارند. از آنجایی که این دسته از افراد در سال اول ورزش خود، از بالاترین پتانسیل ورزشی برخوردارند. می توانند بیشترین عضله سازی را داشته باشند. لازم دانستیم با تکیه بر به روزترین تحقیقات علمی و چهار چوب های تمرینی این برنامه ها را تنظیم کنیم. همچنین بستری را فراهم آوریم تا ورزشکاران عزیز بتوانند حداکثر نتیجه را کسب نمایند.

با رعایت این برنامه ها می توان حداکثر بهره را برد. هدف کلی از ارائه این برنامه ها افزایش حجم توده عضلات می باشد.