فیلتر براساس تجهیزات
تنظیم مجدد

حرکات ساعد

تعدادی از حرکات مفید برای رشد این عضله حرکات ساعد می باشند که توسط ابزار و وزنه های مختلف اجرا می شوند.

ساعد شامل چندین عضله می باشد. این عضلات وظیفه حرکت دادن دست به پایین و بالا را دارند. تقویت ماهیچه های ساعد باعث می شود دست های شما قوی تر گردند که در نهایت به افزایش قوای بالا تنه منجر می شود. چون دست های قدرتمند تر زمینه ساز گرفتن و نگه داشتن بهتر اجسام و وزنه ها می شود.

حرکات ساعد با دمبل

تمرینات ساعد با کمک دمبل جایگزین خوبی برای فرم هالتر بوده و شما می توانید از دمبل نیز برای تقویت این بخش کمک بگیرید.

ساعد با دستگاه

دستگاه های مخصوص تمرین دادن ساعد را می توان محدود و البته کمیاب قلمداد کرد. اما در صورت دسترسی، حرکات ساعد با دستگاه قطعا تاثیرات مثبتی در روند پیشرفت شما خواهد داشت.

ساعد با کش

از کش می توان برای بازیابی توان حرکت در ماهیچه ها کمک گرفت. و عضلات ساعد از این امر مستثنی نیستند. علاوه بر این برای افزایش قوای دست های شما نیز انتخاب مناسبی است