پرس سینه سیم کش ایستاده

پرس سینه سیم کش ایستاده ، حرکتی است با فشار ایزوله تر نسبت به اجرای آن با هالتر و دمبل.

این حرکت ، چند مفصلی است و جزو حرکات سینه با سیم کش به حساب می آید. بخش هدف تحت تنش در آن ، عضله سینه ای بزرگ می باشد. دیگر عضلات درگیر در آن ، عضله جلویی سرشانه (دلنوئید قدامی) ، سه سر بازو (پشت بازو) و عضلات مرکزی (CORE) می باشند ، که عضلات پایین تنه هم در حفظه تعادل نقش ایفا می کنند.

آموزش تصویری

پرس سینه سیم کش ایستاده

ابتدای فاز مثبت حرکت پرس سینه سیم کش ایستاده
انتهای فاز مثبت حرکت پرس سینه سیم کش ایستاده

آموزش ویدیویی این حرکت را میتوانید در اینستاگرام فیت شیم مشاهده کنید

عضلات درگیر و تجهیزات

نام حرکتپرس سینه سیم کش ایستاده
نام های دیگرپرس سینه سیم کش - پرس سینه سیم کش جفت ایستاده
نام انگلیسیStanding Cable Chest Press
Cable Chest Press
عضله هدفسینه ای بزرگ
عضله کمکیجلوی سرشانه (دلتوئید قدامی) - سه سر بازو (پشت بازو) - عضلات مرکزی (core) - عضلات پاینه تنه
تجهیزاتسیم کش (حرکات سینه با سیم کش)
سطح حرکت مبتدی تا حرفه‌ای

نحوه اجرای حرکت

پرس سینه سیم کش ایستاده

۱) ابتدا دسته‌ های تکی را به بخش میانی دستگاه کراس وصل کنید. یک قدم جلوتر از دستگاه قرار بگیرید و پاهای خود را نیز صاف نگه دارید. اندکی به سمت جلو خم شوید. دسته‌ ها را به بخش کناری سینه خود هدایت کنید. دستان شما باید به شکل حرکت پرس سینه با دمبل باشد.
۲) در حالی که کف دستان شما رو به زمین هستند حرکت را شروع کنید ، دسته ها را تا بخش جلویی سینه هدایت کنید ، بطوریکه دسته ها روبروی عضلات سینه قرار بگیرد. این قسمت از تمرین ، فاز مثبت است. در این بخش ، عمل بازدم را انجام دهید.
۳) در بخش منفی تمرین ، دسته‌ها را به عقب و پایین هدایت کنید ، تا به نقطه شروع بازگردند. در این قسمت ، عمل دم را انجام دهید.
۴) حرکت را ، به تعداد مشخص در برنامه خود تکرار کنید.

در اجرای تمرین، آرنج های خودرا کمی به سمت پایین متمایل کنید.
عضلات درگیر پرس سینه سیم کش ایستاده

اگر سوالی درباره این حرکت دارید، از مربیان فیت شیم بپرسید و جوابتونو همان روز بگیرید.

نکات کلیدی حرکت

Standing Cable Chest Press

هم می توانید زانو های خود را خم نگه دارید ، هم می توانید یک پا را جلو تر و یک پا را عقب تر قرار دهید.

بدن خود را کمی به سمت جلو نگه دارید.

در حین اجرای حرکت بدن ثابت باشد.

سینه‌های خود را جلو و شانه‌های خود را به عقب بچرخانید.

در بخش منقبض ، دست ها تا رسیدن دسته ها به کنار بدن ، عقب بروند کافی است.

دست ها در بخش مثبت کامل صاف می شود (دقت کنید تا تمرکز از روی سینه برداشته نشود).

حرکات پرسی مختلفی با کمک سیم کش قابل اجراست که در ادامه مطالب به آنها پرداخته ایم.

سوال و یا نظر خود را بنویسید

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تا ساعتی دیگر به شما پاسخ داده میشود. برای دیدن جوابتان به همین صفحه بازگردید.