اسکوات هالتر از جلو نیمه – کامل

اسکوات هالتر از جلو نیمه – کامل حرکتی چند مفصلی است که افراد نیمه حرفه ای تا حرفه ای قادر به اجرای آن هستند. این حرکت در گروه تمرینات پا با هالتر قرار می‌گیرد. اسکات هالتر از جلو نیمه – کامل ، اسکات از جلو نیمه – کامل ، اسکوات از جلو هالتر دو مرحله‌ای و … نام‌های دیگر این حرکت می‌باشد.

این حرکت نمونه‌ای از حرکات اسکوات برای تقویت عضلات چهارسر ران(جلو ران) می‌باشد. عضلات درگیر ثانویه ، همسترینگ (پشت پا) ، سرینی (باسن) ، دلتوئید ، سینه فوقانی ، دوقلو ساق پا و core (میان تنه) هستند. این تمرین باعث می‌شود عضلات پشتی Core بخصوص عضلات سرینی (باسن) بخوبی تحت فشار قرار بگیرند. یکی از فواید اسکات هالتر از جلو نقطه تفاوت اسکات از جلو و پشت است. اسکوات جلو می‌تواند در قسمت پایین کمر آسان‌تر باشد زیرا موقعیت وزنه مانند حرکت اسکات پشت ستون فقرات را فشرده نمی‌کند.

آموزش تصویری

اسکوات هالتر از جلو نیمه – کامل

عکس حرکت اسکوات هالتر از جلو نیمه پایین - کامل نیمه پایین
عکس حرکت اسکوات هالتر از جلو نیمه پایین - کامل اجرای کامل

آموزش ویدیویی این حرکت را میتوانید در اینستاگرام فیت شیم مشاهده کنید

عضلات درگیر و تجهیزات

نام حرکتاسکوات هالتر از جلو نیمه - کامل
نام های دیگراسکات هالتر از جلو نیمه - کامل ، اسکات از جلو نیمه - کامل ، اسکوات از جلو هالتر دو مرحله‌ای و ...
نام انگلیسیSemi Full Range Front Loaded Barbell Squat
عضله هدفچهار سر ران (جلو ران)
عضله کمکیهمسترینگ (پشت پا)، سرینی (باسن)، نعلی، دوقلو ساق پا، core (میان تنه)
تجهیزاتهالتر (حرکات پا با هالتر)
سطح حرکتنیمه حرفه‌ای تا حرفه‌ای

نحوه اجرای حرکت

اسکوات هالتر از جلو نیمه – کامل

  1. برای اجرای حرکت ابتدا وزنه مناسب را بر روی هالتر بارگذاری کنید. حال به گونه‌ای بایستید که پا به اندازه عرض شانه باز ، کمر صاف و سر در راستای ستون فقرات باشد. هالتر را به گونه‌ای بگیرید هالتر بر روی مفصل سرشانهو در بالای بازو قرار دهید. دست‌ها را به گونه‌ای بگیرید که کف دست را بر روی محل تلاقی هالتر و سرشانه قرار دهید تا پایداری وزنه حیم اجرای حرکت حفظ شود. این نقطه شروع حرکت است.
  2. اکنون با کنترل کامل بر وزنه بدن را به پایین هدایت کنید تا جاییکه زاویه لگن و زانو نود درجه شود. البته می‌توان بیشتر نیز به پایین رفت که این امر باعث فشار بیشتر بر عضلات چهار سر ران و سرینی شده که به سطح و هدف ورزشکار بستگی دارد. دقت کنید که زانو از پنجه جلوتر نزند.
  3. حال با ایجاد فشار از عضلات سرینی (باسن) و چهار سر ران (جلو پا) بدن را به بالا هدایت کنید تا به حالت نیمه ایستاده برسید(زاویه بدن تقریبا صد و سی و پنج درجه شود).
  4. اکنون دوباره با کنترل کامل بر وزنه بدن را به پایین هدایت کنید تا جاییکه زاویه لگن و زانو نود درجه شود. البته می‌توان بیشتر نیز به پایین رفت که این امر باعث فشار بیشتر بر عضلات چهار سر ران و سرینی شده که به سطح و هدف ورزشکار بستگی دارد. باز دقت کنید که زانو از پنجه جلوتر نزند.
  5. حال با ایجاد فشار از عضلات سرینی (باسن) و چهار سر ران (جلو پا) بدن را به بالا هدایت کنید تا به نقطه شروع حرکت بازگردید.
  6. هنگام بالا آوردن بدن فاز مثبت حرکت و هنگام پایین بردن بدن فاز منفی حرکت می‌باشد. در فاز مثبت عمل بازدم و در فاز منفی عمل دم را انجام دهید.
  7. حرکت را به تعداد مشخص شده در برنامه انجام دهید.
در طول اجرای حرکت سرعت مناسب را رعایت کنید.

 

عکس عضلات درگیر در حرکت اسکوات هالتر از جلو نیمه پایین - کامل

اگر سوالی درباره این حرکت دارید، از مربیان فیت شیم بپرسید و جوابتونو همان روز بگیرید.

نکات کلیدی حرکت

Semi Full Range Front Loaded Barbell Squat

هنگام پایین آمدن زانو‌ها به جلو و یا عقب حرکت نداشته باشند.

هالتر بر روی عضله کول بوده و بر روی مفصل سرشانه قرار نداشته باشد.

هنگام اجرای حرکت core (میانی و مرکزی) را ثابت و محکم نگه دارید.

به اندازه بدن را به پایین ببرید که در بالا آمدن تعادل بدن بر هم نخورد.

بدن را بیش از اندازه به پشت متمایل نکنید.

در انتهای فاز مثبت صبر نکنید و ریتم حرکت را به صورت مداوم و متعادل طی کنید.

حین اجرای حرکت بر هالتر کنترل کامل داشته باشید.

علاوه بر حرکت اسکوات هالتر از جلو نیمه - کامل حرکات بسیار دیگری برای تقویت عضلات پا با هالتر و یا سایر وسایل وجود دارد که در سایر صفحات سایت به آنها پرداخته‌ایم.

سوال و یا نظر خود را بنویسید

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تا ساعتی دیگر به شما پاسخ داده میشود. برای دیدن جوابتان به همین صفحه بازگردید.