فیلتر براساس تجهیزات
نتیجه‌ای پیدا نشد.

حرکات باسن

حرکات باسن تعدادی از حرکات کاربردی برای فرم دهی و افزایش عضلات باسن شما می باشند که با ابزار متفاوت قابل اجرا هستند.

عضلات سرینی (گلوتئال) شامل سه ماهیچه با نام های سرینی بزرگ، متوسط و کوچک هستند که ناحیه باسن را تشکیل می دهند. این ماهیچه از نوع مخطط می باشد و وظیفه کمک در زمان دویدن، ایستادن و راه رفتن را به عهده دارد.

تقویت این بخش مزایای زیادی مانند داشتن حالت ظاهری درست، کاهش درد کمر، بهبود عملکرد ورزشی و کمک در امر چربی سوزی از دارد. شما می توانید با انجام این حرکات با هالتر، دمبل، دستگاه و کش به تقویت این عضلات کمک کنید.

حرکات باسن با هالتر

انجام حرکات چند مفصلی یکی از راه های تقویت ماهیجه های جانبی و کمکی می باشد. به خصوص در عضلات پایین تنه شما می توانید با انجام حرکات با هالتر مانند اسکات به صورت غیر مستقیم اما موثر در رشد این قسمت موفق باشید.

حرکات باسن با دمبل

با بکارگیری حرکات باسن با دمبل مانند اسکات گابلت شما می توانید با تغییر در محور فشار، عضلات سرینی را تقویت کنید. علاوه براین آن دسته از حرکات پایین تنه مانند لانگز که به صورت تک پا انجام می شود می تواند به توسعه عضلات باسن شما کمک کند.

حرکات باسن با دستگاه

انجام حرکات باسن با دستگاه از روش های بسیار متداول و موثر برای تقویت این بخش می باشد. و دستگاه های مناسبی برای ایجاد یک فشار مستقیم در این قسمت وجود دارد.

حرکات باسن با کش

شما با تمرین عضلات باسن با کش این امکان را فراهم می آورید تا هر یک از بخش های این قسمت را به طور جداگانه تمرین دهید و یک رشد همه جانبه را داشته باشید.