ساعد هالتر نشسته

ساعد هالتر نشسته حرکتی تک مفصلی ، مناسب و پایه برای تقویت عضلات ساعد ورزشکاران می باشد. در گروه تمرینات ساعد با هالتر قرار می‌گیرد.

این حرکت با تقویت ساعد و فلکسور ها ، در انجام دیگر حرکات همانند لیفت کمک شایانی خواهد کرد. و نسبت به دمبل و حرکات تک دست ساعد میتوان بار بیشتری در این تمرین داشت.

آموزش تصویری

ساعد هالتر نشسته

حرکت ساعد هالتر نشسته فاز منفی
حرکت ساعد هالتر نشسته فاز مثبت

آموزش ویدیویی این حرکت را میتوانید در اینستاگرام فیت شیم مشاهده کنید

عضلات درگیر و تجهیزات

نام حرکتساعد هالتر نشسته
نام های دیگر
نام انگلیسیSeated barbell wrist curl
عضله هدفساعد
عضله کمکی
تجهیزاتهالتر (حرکات ساعد با هالتر)
سطح حرکتمبتدی تا حرفه ای

نحوه اجرای حرکت

ساعد هالتر نشسته

  1. در اجرای این حرکت می توان دست ها را روی زانو یا روی میز قرار داد و از آن ها به عنوان تکیه گاه استفاده کرد.
  2. برای شروع روی یک میز بنشینید و هالتر را با وزنه مورد نظر سنگین کنید و در دست بگیرید. دست ها به اندازه عرض شانه باز باشد. دستان خود رار روی زانو بگذارید در حالتی که مچ دستتان از زانو جلوتر باشد تا دامنه حرکت محدود نشود.
  3. هالتر را به وسیله باز کردن کف دست و خم کردن مچ به سمت زمین حرکت دهید تا کشش کامل ایجاد گردد. در این فاز (فاز منفی) عمل دم انجام شود.
  4. با جمع کردن انگشتان و برگرداندن مچ به سمت بالا هالتر را بالا بیاورید تا انقباض کامل ایجاد شود. در این فاز (فاز مثبت) بازدم انجام می شود.
  5. حرکت را به تعداد مشخص در برنامه خود تکرار کنید.
این حرکت را می توانید روی زانو یا روی نیمکت انجام دهید.
ناحیه فشار عضله در حرکت ساعد هالتر نشسته

اگر سوالی درباره این حرکت دارید، از مربیان فیت شیم بپرسید و جوابتونو همان روز بگیرید.

نکات کلیدی حرکت

Seated barbell wrist curl

داشتن دامنه کامل امری مهم است.

از برداشتن وزنه های سنگین خودداری کنید تا از مصدومیت احتمالی جلوگیری شود.

می توانید به جای زانو روی زمین بنشینید و دست ها را روی میز تکیه دهید.

در صورت استفاده از وزنه های سنگین دامنه حرکت را ناقص انجام دهید و از بازکردن کامل پنجه خودداری کنید.

ساعد را در فاز منفی بیش از حد باز نکنید و از قفل کردن مفصل خود بپرهیزید.

این حرکت با استفاده از هالتر مخصوص عضله ساعد، سیم کش و دمبل نیز قابل اجراست که در ادامه مطالب سایت به آن ها پرداخته ایم.

سوال و یا نظر خود را بنویسید

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
تا ساعتی دیگر به شما پاسخ داده میشود. برای دیدن جوابتان به همین صفحه بازگردید.